RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      IASB je predložio izmjene (amandmane) MRS-a 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema (NPO), koje se odnose na kapitaliziranje troškova nabave. Amandmanima se zabranjuje smanjenje troškova nabave za ostvarene primitke prodanih učinaka proizvedenih pri dovođenju postrojenja i opreme u radno stanje za namjeravanu uporabu. Umjesto dosadašnje prakse, prema kojoj su se troškovi probnog rada kapitalizirali i smanjivali za ostvarene prihode, predlaže se priznavanje i prihoda i rashoda ostvarenih probnim radom kroz račun dobitka ili gubitak.

1. Osnova za zaključivanje
2. Tekst amandmana na MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema
3. Osnova za donošenje amandmana o izmjenama odredaba MRS-a 16

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)