RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Nove smjernice za nefinancijsko izvješćivanje
2. Na snazi novi propis o insolventnosti
3. Na snazi ažurirana Direktiva o sprječavanju pranja novca
4. Ažuriranje Direktive o računovodstvu
5. EK predlaže paneuropske mirovinske štedne proizvode
6. Latvija uvodi progresivno oporezivanje plaća
7. Elektroničko povezivanje 15.000 ustanova za socijalno osiguranje
8. Poljska ne može progresivno oporezivati maloprodajne kompanije
9. Stroža pravila za porezne savjetnike

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)