RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Poljoprivrednu djelatnost obavlja poljoprivrednik koji je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, a može obuhvaćati sljedeće organizacijske oblike: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje: OPG), obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te druga pravna osoba. Koji se oblik oporezivanja primjenjuje, ovisi o pravnom obliku putem kojeg se obavlja poljoprivredna djelatnost.
      U skladu s time, navedenim se fizičkim osobama može utvrđivati porez na dohodak na način propisan za dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti koji se utvrđuje putem poslovnih knjiga te, možebitno, u paušalnoj svoti prema Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 1/17.).
      U ovom je članku riječ o poljoprivrednicima koji utvrđuju dohodak na temelju poslovnih promjena evidentiranih u poslovnim knjigama.

1. Uvod
2. Oporezivanje poljoprivrednika s motrišta poreza na dohodak
3. Poslovne knjige; evidencije i vjerodostojne isprave
4. Ulazak poljoprivrednika u sustav PDV-a
5. Primjer evidentiranja poslovnih promjena

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)