RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U praksi sve češće radnici izostanu s radnog mjesta, s tim da poslodavcu ne dostave obavijest o privremenoj nesposobnosti za rad, što predstavlja jedan od razloga za izvanredni otkaz ugovora o radu (dalje: izvanredni otkaz), jer je riječ o neopravdanom izostanku s radnog mjesta. Kako poslodavac radniku treba uručiti odluku o izvanrednom otkazu da bi otkaz stupio na snagu, postavlja se pitanje dostave te odluke radniku, a na koje autor daje odgovor u nastavku članka, uz detaljan prikaz instituta izvanrednog otkaza i uvjeta koje poslodavac treba ispuniti da bi mogao radniku dati izvanredni otkaz zbog neopravdanog izostanka s radnog mjesta.

1. Uvod
2. Neopravdan izostanak s radnog mjesta kao razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu
3. Rok kod izvanrednog otkaza
4. Dostava odluke o otkazu
5. Oblik i obrazloženje izvanrednog otkaza
6. Neopravdani razlozi za otkaz i zabrana otkazivanja ugovora o radu
7. Obveze poslodavca i otpremnina
8. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)