RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Problematika evidencije radnog vremena općenito je uređena Zakonom o radu, dok je spomenuta evidencija mobilnih radnika i vozača u cestovnom prijevozu uređena posebnim zakonom (lex specialis): Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.
      Taj je Zakon zadnji put nedavno mijenjan, a o bitnim odredbama tih izmjena i dopuna pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. Zakonski i podzakonski okvir evidencija u području rada
3. Novosti unesene novelama Zakona o radnom vremenu mobilnih radnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)