RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Obračun potraživanja u radnim sporovima te sporovima radi naknade štete u praksi je često predmet financijskih vještačenja. Iako se, u pravilu, potraživanja obračunavaju u bruto-svotama, postoji mogućnost njihova obračuna u neto-svoti, ali to je iznimka, a ne pravilo. Gledajući iz perspektive financijskog obračuna, izračun neto-svote je kompleksniji, a često i nepovoljniji za obveznika isplate.
      O načinu obračuna plaće u izvansudskim nagodbama možete pročitati u RRiF-u, br. 7/17. (autori: Ujanić-Škreblin i Opalić).

1. Uvod
2. Predmet potraživanja
3. Obračun potraživanja prilikom podnošenja tužbenog zahtjeva
4. Izračun potraživanja prilikom izrade financijskog nalaza i mišljenja
5. Izračun potraživanja – razlike bruto i neto-pristupa izračunu
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)