RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Promijenjen je Zakon o državnim službenicima koji je stupio na snagu gotovo u svim svojim promjenama 29. lipnja 2017. godine.
      Pregled tih promjena, uz njihovo obrazloženje, daje se ovim člankom.

1. Uvod
2. Radnopravni odnos
3. Posebnosti vezane za poslove upravljanja i kontrole korištenja ESI-jevih fondova
4. Web-aplikacija CIRCA
5. Kaznena djela kao zapreke za prijam u državnu službu
6. Predstavnik Ministarstva uprave
7. Dostava rješenja o prijmu u državnu službu javnom objavom
8. Odlučivanje o prijmu u državnu službu te pravima i obvezama službenika
9. Odbor za državnu službu
10. Premještaj prema potrebi službe
11. Prestanak državne službe po sili zakona
12. Prijelazne i završne odredbe
13. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)