RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Pravilnik o evidencijama u području rada, koji između ostalog propisuje sadržaj i način vođenja evidencija o radnom vremenu, u posljednjih je nekoliko godina više puta noveliran, na način da su u posljednjih nešto više od sedam godina donesena ukupno četiri (nova) pravilnika, što govori o tome da je riječ o dinamičnom i gotovo svakodnevno upotrebljavanom institutu, a normativnim se aktivnostima namjerava postići što veći stupanj učinkovitosti i transparentnosti vođenja tih evidencija.
      No je li ovaj put donositelj predmetnog pravilnika uspio ostvariti barem dio ciljeva radi kojih je novi Pravilnik donese te o bitnim novostima koje on daje, pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. (Pod)zakonski okvir evidencija u području rada
3. Novosti unesene novim Pravilnikom
4. Neka otvorena pitanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)