RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Iako se „veliko pospremanje“ u analitičkom knjigovodstvu kupaca i usklađenje salda provodi početkom siječnja, već sada je vrijeme podsjetiti se na uvjete pod kojima će se neka potraživanja moći otpisati ili vrijednosno uskladiti kao porezno priznati trošak ili će, s motrišta poreza na dobitak, ona biti porezno nepriznata. Poslovne događaje s tim u vezi potrebno je evidentirati na računima glavne knjige i ujedno pripremiti podatke za popunjavanje obrazaca PD, PD-IPO i OPZ-STAT-1. Upravo su to teme koje obrađujemo u ovom članku.

1. Uvod
2. Kriteriji za priznavanje i mjerenje potraživanja od kupaca prema računovodstvenim standardima
3. Rokovi ispunjenja novčane obveze
4. Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
5. Izvješća o potraživanjima od kupaca koje se dostavljaju poreznoj upravi
6. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)