RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Trgovačka društva mogu obavljati registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) bez zaposlenih, osim ako posebni propisi koji definiraju poslovanje u nekoj djelatnosti ne propisuju obvezu zapošljavanja radnika. Autori u članku obrazlažu računovodstveno, pravno i porezno motrište troškova koji nastaju u društvu bez zaposlenih.

1. Uvod
2. Zahtjevi računovodstvenih standarda
3. Računovodstveno motrište isporuka dobara i usluga u društvu bez zaposlenih
4. Računovodstveno motrište troškova u društvu bez zaposlenih
5. Korištenje poslovnom karticom društva
6. Obvezno osiguranje članova društva koji su ujedno i članovi uprave
7. Naknada za rad članova uprave koji nisu zaposleni u društvu
8. Izuzimanje članova društva

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)