RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže i obrazlažu knjiženja kupnje dugotrajne nefinancijske imovine putem kredita koji otplaćuje darivatelj neprofitne organizacije te nesigurna potraživanja. Darivati se može i preuzimanjem otplate kredita koji je odobren neprofitnoj organizaciji. Ako je kredit podignut za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine, potrebno je obratiti pozornost na odgodu prihoda. Nesigurna se potraživanje mogu vrijednosno uskladiti i prije nego što su utužena. Tada ona i dalje ostaju u evidenciji u ukupnoj vrijednosti.

1. Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine
2. Nesigurna potraživanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)