RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
  • Članak:Novosti u poreznom nadzoru
  • Stranica:131.
  • Autor/i:Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.

Sažetak:

      Autorica u članku obrazlaže novosti u poreznom nadzoru koje se odnose na elektronički nadzor, praćenje i nadzor elektroničke trgovine, usporedni nadzor, nazočnost službenika drugih država članica u službenim prostorijama i njihovo sudjelovanje u službenim ili upravnim radnjama u Republici Hrvatskoj odnosno zajednički nadzor.

1. Uvod
2. Elektronički nadzor
3. Usporedni nadzor i nazočnost službenika drugih država članica EU-a
4. Zajednički nadzori
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)