RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U Narodnim novinama, br. 101/17. od 12. listopada 2017. godine objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima. Izmjene se prije svega odnose na brisanje odredaba u vezi s porezom na nekretnine, a osim toga izmijenjene su i pojedine odredbe u vezi s porezom na cestovna motorna vozila.

1. Ukinut je porez na nekretnine
2. Izmjene u porezu na cestovna motorna vozila

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)