RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Odbor za tumačenje MSFI-ja u rujnu 2017. godine odlučio je da neće postavljeno pitanje o priznavanju prihoda po ugovoru o prodaji nekretnina uključiti u buduću raspravu IASB-a, nego je objavio odgovor na osnovi odredaba MSFI-ja 15, Priznavanje prihoda. U članku se daje prikaz mogućih računovodstvenih postupanja kada ovaj standard bude u primjeni u EU-u.

1. Uvod
2. Utvrđivanje ugovorene obveze po ugovoru
3. Primjer primjene zahtjeva standarda po razmatranom upitu
4. Utvrđivanje izvršenja obveze

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)