RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       Poslovanje kreditnim karticama ne znači samo obveznu fiskalizaciju računa koji se na taj način plaćaju, nego i niz drugih poslova koji se odnose na evidentiranje poslovnih događaja s njima u vezi. U ovom se članku obrađuju specifičnosti poslovanja kreditnim karticama kod obrtnika i slobodnih zanimanja – obveznika poreza na dohodak s poreznog motrišta i s motrišta bilježenja tih poslovnih događaja u Knjizi primitaka i izdataka.

1. Uvod
2. Prodaja na kreditne kartice
3. Plaćanje ulaznih računa kreditnom karticom
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)