RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       Poslovanje kreditnim karticama ne znači samo obveznu fiskalizaciju računa koji se na taj način plaćaju, nego i niz drugih poslova koji se odnose na evidentiranje poslovnih događaja s njima u vezi. U ovom se članku obrađuju specifičnosti poslovanja kreditnim karticama kod obrtnika i slobodnih zanimanja – obveznika poreza na dohodak s poreznog motrišta i s motrišta bilježenja tih poslovnih događaja u Knjizi primitaka i izdataka.

1. Uvod
2. Prodaja na kreditne kartice
3. Plaćanje ulaznih računa kreditnom karticom
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)