RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva provodi se prema odredbama Zakona o porezu na dohodak te Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, koji su kao novi zakonski propisi u primjeni od 1. siječnja 2017. godine.
      Fizičke osobe koje nisu obveznici PDV-a mogu izabrati plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza, ako im ukupni godišnji primitci u poreznom razdoblju nisu veći od 300.000,00 kn. Kod paušalnog oporezivanja unaprijed je određena porezna osnovica na koju se plaća porez na dohodak tijekom poreznog razdoblja, dok se konačna porezna obveza utvrđuje prema ostvarenom prometu iskazanom na obrascu PO-SD, koji porezni obveznici za 2017. godinu obvezno podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave, najkasnije do 15. siječnja 2018. godine.
      Paušalisti koji utvrđuju paušalni dohodak od samostalne djelatnosti koja im je osnovno zanimanje ili uz radni odnos kao drugi dohodak, obveznici su i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja, koji se utvrđuje rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave, a o čemu je detaljno pisano u časopisu RRIF, br. 2/17., na str. 43.

1. Uvod
2. Uvjeti za paušalno plaćanje poreza na dohodak u 2018. godini
3. Koje samostalne djelatnosti mogu plaćati paušalni porez
4. Istodobno obavljanje druge samostalne djelatnosti uz djelatnost koja se paušalno oporezuje
5. Rok za podnošenje prijave za paušalno oporezivanje dohotka u 2018. godini
6. Utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak
7. Promjena načina oporezivanja – prijelaz na paušalno oporezivanje
8. Paušalisti u 2017. godini – najviša svota primitaka
9. Poslovne knjige i izvješća
10. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)