RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U radu se daje pregled dvaju novih pravilnika u području javne nabave: Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi i Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi. Pravilnici su objavljeni u Nar. nov., br. 101/17.

1. Uvod
2. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
3. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi
4. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)