RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine, a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba podmiriti na razliku vrijednosti te imovine. U obzir se uzima porast vrijednosti financijske imovine koja je stečena u razdoblju od 2016. godine, ali i otuđena tijekom ove porezne godine. Dohodak od kapitala ostvaren po osnovi kapitalnih dobitaka smatra se konačnim dohotkom te se za takve primitke ne može podnijeti godišnja prijava poreza na dohodak. U ovom članku objašnjavamo postupak utvrđivanja kapitalnih dobitaka fizičkih osoba koji su možebitno nastali tijekom 2017. godine.

1. Što se smatra kapitalnim dobitkom
2. Postupak obračunavanja kapitalnih dobitaka nastalih s osnove prodaje dionica
3. Primitci ostvareni od jedinica u subjektima za zajednička ulaganja
4. Kada je otuđenje financijske imovine neoporezivo
5. Kapitalni primitci s osnove prodaje udjela
6. Kada se financijska imovina daruje osobama koje nisu srodnici
7. Korištenje osobnog odbitka pri obračunu poreza na kapitalni dobitak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)