RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U 2017. godini neznatno je mijenjan pravni okvir neprofitnog računovodstva te stoga nema ni bitnih promjena u računovodstvenim postupanjima u odnosu na ona koja su bila u primjeni za 2016. godinu.
      S obzirom na to da se završna računovodstvena provjera, u načelu, obavlja krajem godine, u ovom se članku objašnjava računovodstveni pristup nizu poslovnih promjena koje su svojstvene radu neprofitnih organizacija koje se ponajprije nalaze u dvostavnom računovodstvenom sustavu.

1. Uvod
2. Imovina (razred 0 i 1)
3. Obveze (razred 2)
4. Prihodi (razred 3)
5. Rashodi (razred 4)
6. Vlastiti izvori (razred 5)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)