Metoda pojednostavljenih troškova u praćenju EU-ovih projekata

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2017
Članak:
Metoda pojednostavljenih troškova u praćenju EU-ovih projekata
Stranica:
2.
Autor/i:
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Kod iskazivanja prihoda i rashoda u proračunskom računovodstvu primjenjuje se modificirano računovodstveno načelo nastanka. Odstupanje od tog načela potrebno je u određenim okolnostima, osobito kad je riječ o pomoćima kod poslovanja s institucijama i tijelima EU-a.
      Radi pojednostavljenja praćenja potrošnje tih sredstava, primjenjuje se ponekad i metoda pojednostavljenih troškova. O njezinoj primjeni i iskazivanju na knjigovodstvenim računima piše se u ovom članku.

1. Uvod
2. Iskazivanje prihoda od pomoći EU-a
3. Metoda pojednostavljenih troškova
4. Knjigovodstvene evidencije kod primjene metode pojednostavljenih troškova u programu Erasmus+

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo