Provjere u proračunskom računovodstvu za 2017. godinu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2017
Članak:
Provjere u proračunskom računovodstvu za 2017. godinu
Stranica:
15.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      S obzirom na to da se bliži rok predaje financijskih izvještaja za 2017. godinu, treba provjeriti podatke na knjigovodstvenim računima.
      Osim podataka na računima, treba provjeriti i sustav knjiženja istovrsnih poslovnih promjena.
      Od početka 2017. godine primjenjuje se nešto promijenjeni propis iz proračunskog računovodstva pa to treba uzeti u obzir pri kontrolama koje se provode. Neke od promjena odnose se i na račune bilančnih pozicija.

  1. Uvod
  2. Provjera pozicija
  3. Naglasci iz uputa Ministarstva financija – Državne riznice
Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo