Izvršavanje državnog proračuna za 2018. godinu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2017
Članak:
Izvršavanje državnog proračuna za 2018. godinu
Stranica:
53.
Autor/i:
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Mirela KOVAČ JAGAR , dipl. oec.
Sažetak:

      Uz državni proračun svake se godine donosi zakon o izvršavanju državnog proračuna. Tim se zakonom uređuju određene posebnosti u izvršavanju proračuna, propisuju se izuzeća za koja je Zakonom o proračunu utvrđeno da će biti propisana zakonom o izvršavanju državnog proračuna za pojedinu godinu, te se omogućava izvršavanje proračuna u godini za koju je donesen.
      Autorice u nastavku objašnjavaju najznačajnije odredbe zakona koji se odnosi na 2018. godinu, s naglaskom na one odredbe koje su se mijenjale u odnosu na prethodnu godinu.

  1. Uvod
  2. Izvršavanje Proračuna
  3. Upravljanje državnom imovinom i dugovima
  4. Poticajne mjere u gospodarstvu
  5. Korištenje namjenskih prihoda i primitaka
Hashtags:
#JavneFinancije