Promjene u izvještaju o izvršenju proračuna

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2017
Članak:
Promjene u izvještaju o izvršenju proračuna
Stranica:
63.
Autor/i:
Autori: Mirela KOVAČ JAGAR , dipl. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

      U listopadu ove godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračun koji je na temelju Zakona o proračun donio ministar financija. Odredbe tog Pravilnika odnose se na izgled i sadržaj izvještaja o izvršenju državnog proračuna, proračuna jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave te financijskog plana izvanproračunskih korisnika. O sadržaju Pravilnika te o njegovim izmjenama i dopunama autorice pišu u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna – izmjene i dopune 
Hashtags:
#JavneFinancije