Javno financiranje programa i projekata udruga s motrišta davatelja

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2017
Članak:
Javno financiranje programa i projekata udruga s motrišta davatelja
Stranica:
68.
Autor/i:
Autor: Vesna LENDIĆ KASALO , dipl. iur.
Sažetak:

     Kada se daje javni novac za financiranje programa i projekata udruga, propisan je način kako se odabire udruga kojoj će se ta sredstva dati, kako se ugovara to financiranje, kako se prati njihovo trošenje i još niz okolnosti. Iako se ovaj postupak doživljava kao složeni, autorica obrazlaže kako provesti pojednostavljeni postupak financiranja programa i projekata udruga.

  1. Uvod
  2. Transparentno raspolaganje javnim sredstvima na svim razinama
  3. Javni natječaj za dodjelu sredstava svaki davatelj kreira samostalno
  4. Primjena kriterija proporcionalnosti u praksi
  5. Je li udruga „podobna“ za financiranje utvrđuje se uvidom u javno dostupne registre i evidencije
  6. Model jednostavnoga javnog natječaja
  7. Mogućnosti dodjele sredstavaizvan javnog natječaja
  8. Korištenje javnih sredstava samo na temelju ugovora
  9. Priručnik i edukacije o provedbi javnih natječaja
Hashtags:
#JavneFinancije