RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Uvod
2. Nomotehnička pravila za izradu općih akata predstavničkog tijela JLS
3. Upravnosudska i ustavnosudska praksa
4. Opći akti predstavničkog tijela JLS za provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom
5. Ogledni primjeri akata
6. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)