RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Uvod
2. Ocjena koncentracija poduzetnika u EU pravu tržišnog natjecanja
3. Ryanair / Aer Lingus i drugi relevantni predmeti
4. Problematika učinka manjinskih udjela
5. Moguća rješenja na razini EU-a
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)