Uvodnik

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Uvodnik
Stranica:
13.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: