Predaja godišnjih financijskih izvještaja u FINA-u za 2017. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Predaja godišnjih financijskih izvještaja u FINA-u za 2017. godinu
Stranica:
64.
Autor/i:
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Sažetak:

      U ovom se članku daju informacije koje se odnose na predaju godišnjega financijskog izvještaja za 2017. godinu u FINA-u. Novost je da je od ove godine uveden još jedan novi izvještaj – Nefinancijsko izvješće, i to za velike poduzetnike koji su subjekti od javnog interesa.
      Osim toga, prezentirane su obveze poduzetnika prema Zakonu o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. i 120/16. – dalje: Zakon) i Zakonu o sudskom registru (Nar. nov., od br. 1/95. do 110/15.), te o načinu javne objave dokumentacije i besplatnom pristupu javno objavljenim izvještajima za razdoblje od 2008. do 2016. godine uporabom aplikacije RGFI – javna objava (www.fina.hr).

1. Predaja godišnjih financijskih izvještaja
2. Predaja godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe
3. Predaja godišnjih financijskih izvještaja radi javne objave
4. Predaja godišnjega financijskog izvještaja mikro i malih poduzetnika
5. Predaja godišnjega financijskog izvještaja srednjih i velikih poduzetnika
6. Objava nefinancijskog izvješća
7. Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske
8. Istodobna predaja dokumentacije radi javne objave i za statističke i druge potrebe
9. Način dostave, oblik i format te ovjeravanje dokumentacije
10. Vrsta i visina naknade za uslugu javne objave
11. Provjera potpunosti i točnosti godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije
12. Javna objava
13. Sankcije zbog nepodnošenja godišnjih financijskih izvještaja
14. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo