Neke vodne naknade u proračunskom računovodstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Neke vodne naknade u proračunskom računovodstvu
Stranica:
133.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

     U ovom se praktikumu bilježe naknade za uređenje voda i naknada za razvoj u sklopu financiranja vodnoga gospodarstva. Iako je riječ o vodnim naknadama, način njihova iskazivanja – ako dodiruju proračunski računovodstveni sustav –različit je jer je i njihova bit različita. Obje naknade nisu prihod jedinice lokalne samouprave.

1. Naplata naknade za uređenje voda uz komunalni doprinos
2. Naknada za razvoj vodnoga gospodarstva

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo