RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku obrazlaže porezne provedbene propise koji su temelj provedbe elektroničkoga poreznog nadzora odnosno odredbe Općega poreznog zakona i Pravilnika o provedbi Općega poreznog zakona. Uz to objašnjava daljnji razvoj elektroničkoga poreznog nadzora koji obuhvaća praćenje i nadzor elektroničke trgovine za porezne potrebe.

1. Uvod
2. e-nadzor
3. Opći porezni zakon
4. Pravilnik o provedbi Općega poreznog zakona
5. Daljnji razvoj e-nadzora
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)