Novosti u provedbi elektroničkoga poreznog nadzora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Novosti u provedbi elektroničkoga poreznog nadzora
Stranica:
166.
Autor/i:
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Sažetak:

      Autorica u članku obrazlaže porezne provedbene propise koji su temelj provedbe elektroničkoga poreznog nadzora odnosno odredbe Općega poreznog zakona i Pravilnika o provedbi Općega poreznog zakona. Uz to objašnjava daljnji razvoj elektroničkoga poreznog nadzora koji obuhvaća praćenje i nadzor elektroničke trgovine za porezne potrebe.

1. Uvod
2. e-nadzor
3. Opći porezni zakon
4. Pravilnik o provedbi Općega poreznog zakona
5. Daljnji razvoj e-nadzora
6. Zaključak

Hashtags:
#OPZ, #Porezi