Ostvarivanje olakšica poreza na dobitak na potpomognutim područjima i Gradu Vukovaru

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Ostvarivanje olakšica poreza na dobitak na potpomognutim područjima i Gradu Vukovaru
Stranica:
172.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Postupak odobravanja i način obračuna olakšica za porez na dobitak poreznim obveznicima koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i potpomognutih područja uređen je posebnim Pravilnikom koji je na snazi od 1. siječnja 2015. godine. Za ostvarivanje olakšica potrebno je podnijeti Prijavu za korištenje olakšica, Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova odnosno Ministarstvu poljoprivrede, a koja se sastoji od Izjave i obrasca POOD-PPGV. Prijava se podnosi mjerodavnom ministarstvu najkasnije do 15. ožujka 2018. za 2017. godinu. Mjerodavno ministarstvo poreznom obvezniku izdaje potvrdu o stjecanju prava na poreznu olakšicu najkasnije do 30. travnja 2018. godine. U potvrdi se iskazuje maksimalna svota porezne olakšice koja se može iskoristiti u poreznom razdoblju za koje se traži porezna olakšica.

1. Uvod
2. Porezna olakšica za potpomognuta područja
3. Izračunavanje potpore
4. Gornja granica potpora male vrijednosti
5. Prijava za korištenje prava na olakšicu
6. Postupak ostvarivanja olakšica
7. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi