Trošarinsko statusna odobrenja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Trošarinsko statusna odobrenja
Stranica:
185.
Autor/i:
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Da bi gospodarski subjekti uopće mogli poslovati s trošarinskim proizvodima, neovisno o tome čine li to isključivo na području RH, ili s gospodarskim subjektima iz drugih država članica EU-a, ili s gospodarskim subjektima iz trećih država ili trećih teritorija, moraju biti registrirani u registru trošarinskih obveznika te ishoditi odgovarajući trošarinski status. Prilikom prijave u registar trošarinskih obveznika gospodarski subjekt odabire i način poslovanja sa trošarinskim proizvodima.

1. Uvod
2. Odobrenje (ovlaštenje) za poslovanje u odabranom trošarinskom statusu
3. Posebno (pisano) statusno odobrenje za trošarinsko poslovanje
4. Verificirana (ovjerena) prijava za upis u registar trošarinskih obveznika – ovlaštenje za poslovanje
5. Verificirana prijava promjene podataka u registru trošarinskih obveznika – ovlaštenje za poslovanje
6. Odobrenje malom proizvođaču vina za otpremu vina s elektroničkim trošarinskim dokumentom

Hashtags:
#Porezi, #Trošarine