Zahtjevi neovisnosti prema novom Zakonu o reviziji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Zahtjevi neovisnosti prema novom Zakonu o reviziji
Stranica:
199.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Prema novom Zakonu o reviziji (Nar. nov., br. 127/17., dalje: Zakon) postroženi su zahtjevi neovisnosti kod obavljanja revizije. Iako su standardi vezani za kodeks etike revizora bili u primjeni i prije novog Zakona o reviziji, zbog velike potrebe za većom vjerodostojnosti financijskih izvještaja, zahtjevi revizora koji se odnose na etično ponašanje, uneseni su i u sam Zakon o reviziji. Nadalje, u naš zakonski okvir trebalo je ugraditi i zahtjeve Direktive 2006/43/EZ i Direktive 2014/56/EU vezane za neovisnost kod obavljanja revizije.

1. Postroženi zahtjevi neovisnosti
2. Neovisnost s motrišta pružanja usluga
3. Neovisnost u slučaju poslovnih kombinacija
4. Zabrana zapošljavanja ovlaštenih revizora kod revidiranog subjekta
5. Revizijska načela
6. Priprema revizorske usluge i procjena prijetnji neovisnosti

Hashtags:
#Revizija