Izjava o fiskalnoj odgovornosti za određena trgovačka društva i druge pravne osobe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za određena trgovačka društva i druge pravne osobe
Stranica:
208.
Autor/i:
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

      Trgovačka društva čiji su vlasnici država ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i druge pravne osobe kojima su osnivači bilo država bilo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i za 2017. godinu predaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti. U nastavku se podsjeća na najvažnije aspekte tog postupka s naglaskom na novosti u odnosu na prethodnu godinu.

1. Uvod
2. Obveznici te način i rokovi predaje izjava o fiskalnoj odgovornosti
3. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
4. Područje javne nabave u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti
5. Najava izmjena Upitnika o fiskalnoj odgovornosti

Hashtags:
#PoslovneFinancije