Nabava osobnih automobila i izdatci uporabe kod „dohodaša“ u 2018. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Nabava osobnih automobila i izdatci uporabe kod „dohodaša“ u 2018. godini
Stranica:
224.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

     U ovome članku daje se pregled izmjena Zakona o PDV-u koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine, a koje se odnose na mogućnost priznavanja pretporeza pri nabavi ili najmu osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima za obrtnike „dohodaše“. Jednako tako, s motrišta dohotka, daje se i novi način evidentiranja izdataka pri nabavi i uporabi osobnih automobila. Opširnije o navedenome može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Odredbe u vezi s priznavanjem pretporeza na nabavu osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima
3. Priznavanje pretporeza za nabavu dobara i usluga vezanih za uporabu osobnih automobila i evidentiranje izdataka
4. Priznavanje pretporeza i evidentiranje izdatka amortizacije za nabavu osobnih automobila
5. Zaključak

Hashtags:
#Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #SamostalnaDjelatnost