Analiza sigurnosti i uspješnosti poslovanja obrtnika „dohodaša“

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Analiza sigurnosti i uspješnosti poslovanja obrtnika „dohodaša“
Stranica:
246.
Autor/i:
Autori: Izv. prof. dr. sc. Željana ALJINOVIĆ BARAĆ , ovl. rač.
Doc. dr. sc. Slavko ŠODAN , ovl. rač.
Sažetak:

      Glavni cilj financijske analize poslovanja je procjena sigurnosti i uspješnosti poslovanja, za što se najčešće koriste različiti financijski pokazatelji. Formule za izračun, kontrolne vrijednosti i interpretacija pojedinih pokazatelja široko su dostupni u udžbeničkoj literaturi, stručnim člancima i na internetu. Međutim, njihova primjena kod ocjene sigurnosti i uspješnosti poslovanja obrtnika „dohodaša“ u izvornom obliku nije moguća te dolazi do brojnih praktičnih problema. Naime, obrtnici obveznici poreza na dohodak vode poslovne knjige u sustavu jednostavnog knjigovodstva uz primjenu načela blagajne te na kraju poslovne godine ne sastavljaju „klasične“ financijske izvještaje (bilancu, račun dobitka i gubitka). Cilj je rada objasniti postupak i tehnike financijske analize obrtnika „dohodaša“ primjenom korigiranih financijskih pokazatelja koji su prilagođeni njihovom poslovanju i dostupnim financijskim podatcima.

1. Uvod
2. Kreditna analiza
3. Dostupni podatci za izradu kreditne analize obrtnika
4. Izračun financijskih pokazatelja
5. Zaključak

Hashtags:
#Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #SamostalnaDjelatnost