Izjava o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S te ministarstva i druga državna tijela

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S te ministarstva i druga državna tijela
Stranica:
0.
Autor/i:
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

      Početkom godine usmjereni smo na ispunjavanje obveza vezanih za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, obzirom na rokove za njeno sastavljanje i predaju. U nastavku teksta daje se pregled postupka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu koju ministarstva, odnosno druga tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju Ministarstvu financija do 3. travnja 2018.

Hashtags:
#Proračunsko