RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       Vlada Republike Hrvatske usvojila je na 72. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine Nacrt prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je razmatran na 7. sjednici Sabora Republike Hrvatske 14. veljače 2018. godine. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljeni su predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga Zakona te je zaključak kojim se zadužuje predlagatelj da uz Konačni prijedlog Zakona pribavi i dostavi mišljenja Udruge gradova i Udruge općina u Republici Hrvatskoj. Više o tome u nastavku članka.

       1. Uvod
       2. Komunalne djelatnosti
       3. Organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti
       4. Trgovačko društvo koje osniva JLS
       5. Vlastiti pogon
       6. Koncesije
       7. Djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora
       8. Neprofitna udruga građana
       9. Obveze isporučitelja komunalne usluge
       10. Pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati
       11. Zaključak

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)