RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       Izmijenjeni Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike počeo se primjenjivati od 1. studenog 2017. godine iako je donesen u veljači 2018. godine.
       Ove izmjene nisu mnogobrojne, a među njima se ističe izmjena prava na naknadu troška prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla, a kojoj je posvećen pretežiti dio ovog članka.

       1. Uvod
       2. Izmjene KU-a
       3. Naknada za trošak prijevoza
       4. Pregled nekih prava iz KU-a iz 2017. godine
       5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)