RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       Autor će se u ovom članku, citirajući brojne primjere iz relevantne judikature, pozabaviti zakonskim pretpostavkama za konvalidaciju ugovora za čije se sklapanje propisima zahtijeva pisani oblik, a oni u praksi nisu sklopljeni u tom zahtijevanom nego u, najčešće, usmenom obliku odnosno formi. Autor u članku također navodi stajališta o načelu neobvezatnosti ugovorne forme i pravnim posljedicama nepoštovanja propisanoga ugovornog oblika, uz potkrjepu brojnim primjerima iz judikature,

       1. Uvod
       2. Načelo neobvezatnosti ugovorne forme
       3. Pravne posljedice nepoštovanja propisanoga ugovornog oblika odnosno sklapanja protivno formi ad solemnitetem
       4. Zakonske pretpostavke za konvalidaciju ugovora nesklopljenih u propisanoj pisanoj formi
       5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)