RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       U ožujku je aktivnost Hrvatskoga sabora na području donošenja zakona slijedila neusiljenu dinamiku iz prethodnih mjeseci 2018. godine. Premda ih nije doneseno mnogo, izglasan je određeni broj iznimno važnih zakona, posebno iz područja gospodarstva shvaćenog u najširemu smislu. Ti zakoni imaju izrazito veliki broj adresata, a u prvome redu je riječ o Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, Zakonu o obveznim odnosima, Zakonu o poticanju ulaganja te, napokon, Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske. Ističemo Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu čiji utjecaj treba razmatrati u kontekstu činjenice da u RH postoji više od 159 tisuća OPG-ova. Svi spomenuti zakoni bitno utječu na gospodarska, investicijska i gospodarsko-politička kretanja u RH te izazivaju dalekosežne učinke, kako posredno tako i neposredno. Svi su ti zakoni zamišljeni kao reformski, a cilj im je poboljšati investicijsku klimu, omogućiti i potaknuti povlačenje financijskih sredstava i različitih oblika potpora iz dostupnih fondova EU-a, ali i uvesti red u nacionalni gospodarski sustav.
       Među značajnijim područjima normativne aktivnosti Hrvatskoga sabora valja razmotriti i zakon kojim se uređuje položaj osoba koje službuju u Oružanim snagama RH. Tu se uvode bitne promjene. I taj akt zahvaća velik broj adresata te ima znatne učinke na radnopravnom području za značajan broj hrvatskih državljana. Napokon, skreće se pozornost na promjenu jednog od temeljnih zakona iz privatnopravnog područja – Zakona o obveznim odnosima, što u pravnim krugovima uvijek plijeni veliku pozornost.
       1. Pregled donesenih zakona:
       Zakon iz područja poljoprivrede
       Zakon iz područja obveznih odnosa
       Zakon iz područja stvarnih prava
       Zakon iz područja poticanja ulaganja
       Zakon iz područja autorskog prava i srodnih prava te obrazovanja
       Zakon iz područja gospodarstva
       Zakon iz područja financijskog nadzora obveznika i korisnika proračuna
       Zakon iz područja obrazovanja
       Zakon iz područja mirovinskih fondova
       Zakoni iz područja obrane
       Zakoni o provedbi uredaba Europske unije i potvrđivanju međunarodnih ugovora

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)