RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       Dana 13. prosinca 2017. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U skladu s prijelaznom i završnom odredbom tog Zakona, općine, gradovi i županije obvezni su uskladiti svoje statute s predmetnim izmjenama Zakona u roku od 60 dana od njegova stupanja na snagu. U ovom će se članku prikazati ključne novine koje je bilo potrebno ugraditi u statute jedinica te skrenuti pozornost na zakonske mogućnosti u slučaju neusklađivanja statuta.
       1. Uvod
       2. Pitanja koja treba urediti statutom i uskladiti sa zakonom
       3. Posljedice neusklađivanja statuta

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)