RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       Autorica u ovome članku izlaže određene dvojbe u odnosu na postupak, vrste, izradu i oblik ugovora građanskopravne naravi koje zaključuju jedinice lokalne samouprave (dalje: JLS) i jedinice područne (regionalne) samouprave (dalje: JPRS) kada raspolažu nekretninama u njihovu vlasništvu u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga koji je određen Ustavom RH i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te prema odredbama posebnih zakona kojima je pravno uređeno raspolaganje nekretnina u vlasništvu JLS-a u posebnim slučajevima.
       1. Uvod
       2. Pravni položaj JLS-a te JPRS kao nositelj prava vlasništva
       3. Obveza otuđenja i na drugi način raspolaganja nekretninama u vlasništvu JLS-a odnosno JPRS-a putem natječaja
       4. Raspolaganje nekretninama u vlasništvu JLS-a odnosno JPRS-a u postupku javnog natječaja
       5. Raspolaganje neposrednom pogodbom prema posebnim zakonima

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)