RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       U ovom članku autor objašnjava način utvrđivanja razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena, odnosno prikazuje postupanje Porezne uprave kada usporedbom i prikupljanjem podatka bitnih za oporezivanje fizičkih osoba utvrdi da izvori za imovinu fizičkih osoba nisu dokazani. Na tako utvrđen drugi dohodak Porezna će uprava obračunati porez na dohodak od drugog dohotka po stopi od 36 %, uvećan za pripadajući prirez porezu na dohodak, a tako obračunani porez i prirez uvećati za 50 %.
       1. Uvod
       2. Usporedba i prikupljanje podataka bitnih za oporezivanje
       3. Provođenje poreznog nadzora
       4. Utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje u poreznom postupku
       5. Utvrđivanje poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena
       6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)