RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 4.2018
  • Članak:Jezik u pravu
  • Stranica:68.
  • Autor/i:Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Sažetak:

       1. Citiranje i obveza označavanja doslovno preuzetoga tuđega teksta
       2. , odnosno
       3. Direktiva i njezina provedba u nacionalnom zakonodavstvu
       4. Dijelovi općeg akta EU-a (I. dio)

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)