RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Porez na dodanu vrijednost

 • Oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuku dobara koja se iznose u osobnoj prtljazi putnika koji putuju zrakoplovima ili morem na treća područja ili u treće zemlje
 • Oslobođenje od plaćanja PDV-a i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU te međunarodne organizacije sa sjedištem u drugoj državi članici EU
 • Porezni položaj prijevoznih sredstava za osobni prijevoz
  1. Zakon o PDV-u
  2. Zakon o porezu na dobit i Zakon o porezu na dohodak
  3. Utvrđivanje primitka u naravi – plaća

Porez na dohodak

 • Pravilnik o porezu na dohodak, čl. 5. st. 14.

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)