Uloga sindikata u kolektivnom pregovaranju o uvjetima rada

Časopis: Pravo i porezi - 5.2018
Članak:
Uloga sindikata u kolektivnom pregovaranju o uvjetima rada
Stranica:
38.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Sažetak:

     Autorica u ovome članku na zanimljiv i transparentan način razmatra pitanja vezana za ulogu sindikata u kolektivnom pregovaranju o uvjetima rada. Pritom se posebna pozornost posvećuje odredbama Zakona o radu, osobito u odnosu na sadržaj slobode ugovaranja uvjeta rada, načina ostvarivanja prava na udruživanje, osnivanje sindikata i na pitanja bitna za kolektivne radne odnose.

     1. Uvod
     2. Međunarodni pravni temelji sindikalnog organiziranja i kolektivnog pregovaranja
     3. Hrvatski pravni okvir za osnivanje sindikata i kolektivno pregovaranje
     4. Sindikalno organiziranje i djelovanje u RH
     5. Sustav i značenje kolektivnih ugovora
     6. Zaključne napomene

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo