Ugovor o osiguranju života - položaj korisnika s osvrtom na sudsku praksu (I.)

Časopis: Pravo i porezi - 5.2018
Članak:
Ugovor o osiguranju života - položaj korisnika s osvrtom na sudsku praksu (I.)
Stranica:
43.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Loris BELANIĆ
Sažetak:

     Ugovor o osiguranju života sklapa se primarno s ciljem osobne osigurateljske zaštite, ali se često ugovara i s ciljem zaštite neke treće osobe – korisnika osiguranja (koja nije ni ugovorna strana, ni osiguranik) koja bi u slučaju nastupa osiguranog slučaja (npr. smrt osiguranika ili ugovaratelja osiguranja) mogla ostvariti pravo na isplatu ugovorene svote osiguranja. U prvom dijelu članka posebna se pozornost poklanja pitanju određivanja korisnika osiguranja života, osoba koje se mogu javiti u ulozi korisnika osiguranja, suglasnosti osiguranika ako je on različit od ugovaratelja osiguranja. Potom se izlaže o mogućnostima opoziva imenovanog korisnika osiguranja i ograničenjima (kao i iznimkama od ograničenja) koja se javljaju u vezi s tim pitanjem.

     1. Uvod
     2. Određivanje korisnika osiguranja
     3. Opoziv imenovanja korisnika osiguranja
     4. Umjesto zaključka

 

 

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo