Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 5.2018
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
61.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

     1. Prekarij i prekarni rad
     2. , tj.
     3. i/ili

     4. Pravni akti EU-a i njihovo navođenje u domaćim pravnim aktima
     5. Dijelovi općeg akta EU-a (II. dio)

Hashtags:
#Pravo